Στη digital εποχή
είμαστε εδώ!

Λογιστικές/Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οργάνωση, επιμέλεια λογιστηρίων επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

Επιδοτούμενα προγράμματα/Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων

Σύνταξη/Υποβολή προτάσεων επιδότησης επενδυτικών σχεδίων και χρηματοδοτήσεις αυτών

Συμβουλευτική και οργάνωση επιχειρήσεων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης

Αναδιάρθρωση Οφειλών

Εξωδικαστικός συμβιβασμός-Δανειακές ρυθμίσεις- Πτωχευτική διαδικασία- Κόκκινα δάνεια

Ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Επιλογή της πιο κατάλληλης νομικής μορφής για την εταιρεία σας

Ταυτότητα

Επένδυση & Ανάπτυξη

Η Brain – Ανάπτυξη Ε.Π.Ε. αποτελεί επαγγελματική συνέχεια της ατομικής επιχείρησης Αργύρης Γεωργ. Χαδούλης και Συνεργάτες (έτος ίδρυσης 1979) και της BRAIN AE Σύμβουλοι Επενδύσεων και Επικοινωνίας (έτος ίδρυσης 30/06/1998), η οποία βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι σήμερα. Έχει έδρα την πόλη του Βόλου και δραστηριοποιείται στο τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες πηγές παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Διοίκησης στο Θεσσαλικό χώρο.

Δραστηριότητες

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και αφορούν τόσο τον Ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο Τομέα, όπως:

  • Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Οργάνωση, επιμέλεια λογιστηρίων επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εξειδίκευση στη Δημόσια Λογιστική για την υποστήριξη φορέων ΟΤΑ
  • Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ταμείων εργοδοτών & εργαζομένων
  • Μελέτη και υλοποίηση διαδικασίας συγχώνευσης, διάσπασης και μετατροπής επιχειρήσεων κ.ά.

Stay updated!

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε για όλα τα νέα της εταιρίας.

Τοποθεσία

Βόλος
Σκιάθος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Got a project?

Η Brain – Ανάπτυξη ΕΠΕ προσφέρει ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα ευκαιριών τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.