Υπηρεσίες

Εργασίες επιμέλειας-τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου

1. Επιμέλεια και τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου στην Αναλυτική λογιστική
2. Επιμέλεια και τήρηση σύνδεσης της Γενικής Λογιστικής με την Αναλυτική Λογιστική
3. Επιμέλεια και τήρηση του προσδιορισμού των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους
4. Επιμέλεια και τήρηση του προσδιορισμού των φορέων κόστους
5. Επιμέλεια και τήρηση της κατηγοριοποίησης των στοιχείων του κόστους σε άμεσα ή έμμεσα
6. Επιμέλεια και τήρηση της κατηγοριοποίησης των στοιχείων του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό
7. Επιμέλεια και τήρησης της ανάπτυξης των βάσεων μερισμού και αναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους
8. Επιμέλεια και τήρηση της ανάπτυξης των εντύπων και των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία του Δήμου
9. Επιμέλεια και τήρηση της διόρθωσης εγγραφών στη Γενική και αναλυτική Λογιστική σε περίπτωση ασυμφωνίας από λάθη χρηστών