ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 1/6 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 420 ΔΟΣΕΙΣ

Η εταιρεία Brain Ανάπτυξη Ε.Π.Ε στο πλαίσιο  αυτό, αναλαμβάνει την διαδικασία ρύθμισης των χρεών. Για την άμεση εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2421313990 και 2421313967 και στη διεύθυνση Κ. Καρτάλη 1 στο Βόλο, καθώς και στο τηλέφωνο 2427021773, Κτήριο Ήρκος στη Σκιάθο.

Δύναται από αύριο 1η Ιουνίου η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, μέσω εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών, να ρυθμίσουν οφειλές στο Δημόσιο, στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε τρίτους πιστωτές σε έως 240 δόσεις και υπό προϋποθέσεις για εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων σε έως και 420 δόσεις, ακόμα και με κούρεμα χρεών έως και 80%.

Συγκεκριμένα, δίνεται η ευκαιρία αποπληρωμής χρεών, όχι μόνο παλαιών, αλλά και νέων, έως 420 δόσεις, προκειμένου να μπει μία ρύθμιση σε παλαιότερες οφειλές που βασανίζουν τις ευάλωτες ομάδες.

Σε ό,τι αφορά οφειλές προς τις τράπεζες οι δόσεις αποπληρωμής μπορούν να φτάσουν και μέχρι τις 250.

Στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση, εφόσον οι οφειλέτες δυσκολεύονται αποδεδειγμένα να τις εξοφλήσουν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%, αλλά τουλάχιστον προς δύο πιστωτές.

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις με εισόδημα από 700.000 ευρώ και κάτω και διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου πτωχευτικού Νόμου, μέσω της οποίας παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα όσα ήδη ορίζει ο Νόμος.

 

Τι προβλέπει η ρύθμιση:

  1. Κούρεμα βασικής οφειλής έως 80%

Προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων με την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών.

  1. Ποιοι δικαιούνται 180, 240 και 420 δόσεις 

– Ο μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240.

-Στην περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών,προβλέπεται μέγιστο όριο 420 δόσεων για τα εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων, 240 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων και εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων και 180 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων.

-Για οφειλέτες ΦΠΑ έχει προβλεφθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς το μέγιστο όριο ηλικίας τα 85 έτη, βάσει του οποίου μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής μικρότερης ηλικίας.

  1. Με αλγόριθμο οι δόσεις – τα επιτόκια

Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που θέλει, καθώς οι δόσεις προκύπτουν αυτόματα  από ειδικό αλγόριθμο, που αξιολογεί την οικονομικά κατάσταση του οφειλέτη, εισοδήματα και περιουσία.

Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, το οποίο υπολογίζεται ετησίως. Όσον αφορά τη ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες) επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/μηνός, προσαυξημένο κατά το euribor/libor για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές.

  1. Η ελάχιστη υποχρέωση του οφειλέτη

-Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του (ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του).

-Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και την εμπορική αξία μειωμένη κατά 3%, λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης.

-Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία. Αυτό σημαίνει ότι αν η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει το ύψος των οφειλών, τότε δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Αν όμως υπολείπεται, σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους που θέτει ο νόμος, γίνεται διαγραφή οφειλής.

  1. Ποιοι αποκλείονται

Αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο σε μία τράπεζα ή σε ένα πιστωτή δεν μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό. Ωστόσο αν χρωστάει σε 2 πιστωτές τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

  1. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Από την κατάθεση του φακέλου μέχρι την έκδοση της απόφασης, προβλέπεται αυτόματη αναστολή ατομικών και συλλογικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων που έχουν «γεννηθεί» μέχρι την έκδοση απόφασης. Συνεπώς επιτρέπεται κατάθεση/εκδίκαση αγωγών ή απλή επίδοση διαταγής πληρωμής.

Ισχύει αναστολή δυνατότητας λήψης ασφαλιστικών μέτρων (κατάσχεση, προσημείωση, αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης), απαγόρευση διάθεσης ακινήτων και εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη.

Ισχύει αναστολή προθεσμιών και παραγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών, καθώς και των δικαιωμάτων των εγγυητών και συν οφειλετών. Η αναστολή αυτή δεν περιλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού που έχει προγραμματισθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή.

  1. Άρση απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Το πρώτο βήμα είναι η συμπλήρωση της αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται άρση του απορρήτου των προσωπικών του δεδομένων. Ακολουθεί η άντληση φορολογικών στοιχείων και η αίτηση αποστολής των τραπεζικών στοιχείων. Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας και οριστικοποιηθούν τα μέλη της οικογένειας, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία και κοινοποιείται η αίτηση στο σύνολο των πιστωτών για έλεγχο της ορθότητας στοιχείων

  1. Αξιολόγηση αίτησης 

Ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης από χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες) με επισκόπηση της πρότασης από πιστωτές και συμμετοχή σε ψηφοφορία και παραγωγή αποτελέσματος ψηφοφορίας.

  1. Έλεγχος κριτηρίων και βεβαίωση δόσεων

Ο οφειλέτης μπαίνει στην πλατφόρμα και αποδέχεται ή απορρίπτει τη συμφωνία, ενώ κάνει αίτηση διαμεσολάβησης στη δεύτερη περίπτωση.

Τέλος, τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου εάν πληρούνται τα κριτήρια και ακολουθεί σύμβαση με το Δημόσιο με έλεγχο κριτηρίων επιδότησης και βεβαίωσης δόσης δανείων.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/BrainAnaptyxiEpe/?ref=page_internal