Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ εννέα χρεώσεις των τραπεζών

Στο στόχαστρο της ΤΤΕ έχουν μπει εννέα κατηγορίες χρεώσεων που επιβάλλονται σε κατόχους τραπεζικών λογαριασμών και αφορούν την κίνηση των λογαριασμών αυτών και για τις οποίες η κεντρική τράπεζα έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση των προμηθειών που εφαρμόζουν οι τράπεζες. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην κατάρτιση «ενός καταλόγου με τις πιο αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους», δηλαδή προμήθειας, έτσι ώστε να υπάρχει μια τυποποιημένη καταγραφή από όλες τις τράπεζες. Ηδη ορισμένες έχουν αναρτήσει τους σχετικούς τιμοκαταλόγους. Σκοπός είναι η διαφάνεια στην ενημέρωση, αλλά και η δυνατότητα της εποπτικής αρχής να συλλέγει συγκριτικά στοιχεία για τις επιβαρύνσεις που εφαρμόζουν οι τράπεζες σε μια σειρά βασικών συναλλαγών, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε λογαριασμούς πληρωμών.

Η πρωτοβουλία της ΤΤΕ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες μετά και την παρέμβαση του πρώην υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα έχουν μειώσει κάποιες από τις προμήθειες που εισπράττουν. Η πλειοψηφία τους στρέφεται όμως πλέον σε πακέτα συναλλαγών που εξασφαλίζουν έναν συγκεκριμένο αριθμό τραπεζικών εργασιών με μηνιαία χρέωση του λογαριασμού, που ξεκινάει από 2 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ. Η εύκολη και κυρίως η προσιτή πρόσβαση των πολιτών σε τραπεζικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά χρημάτων, αποτελεί βασική κατεύθυνση του κανονισμού που προωθεί η Ε.Ε. για την εξομοίωση του κόστους για άμεσες πληρωμές και μεταφορές χρημάτων εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA), ενισχύοντας τα λεγόμενα instant payments, δηλαδή τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο. Οι κατηγορίες των τραπεζικών εργασιών για τις οποίες η ΤΤΕ έχει ζητήσει τυποποιημένη πληροφόρηση για τις χρεώσεις είναι οι εξής:

1. Η παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού. Πρόκειται για την χορήγηση έγχαρτου αντιγράφου κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμού πέραν του απαιτούμενου από νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις της τράπεζας, υπηρεσία που χρεώνεται με κόστος από έως 0,90, το οποίο μπορεί να φτάσει όμως ακόμη και τα 45 ευρώ αν πρόκειται για επανέκδοση.

2. Η εγγραφή στις υπηρεσίες web banking. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν από ορισμένες τράπεζες, ενώ σε άλλες μπορεί να φτάσει έως και τα 8 ευρώ.

3. Η υπηρεσία ειδοποιήσεων, δηλαδή η ενημέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμού πληρωμών, alerts κ.λπ. μέσω αποστολής sms ή email, έχει κόστος από 0 έως και 1,9 ευρώ.

4. Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ είτε του ίδιου του παρόχου ή τρίτου παρόχου, που είναι δωρεάν όταν ο κάτοχος του λογαριασμού χρησιμοποιεί ΑΤΜ της τράπεζάς του, ενώ αντίθετα η ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ άλλης τράπεζας επιβαρύνεται με κόστος κοντά στο 1 ευρώ.

5. Η συνδρομή χρεωστικής κάρτας. Η κατοχή της χρεωστικής κάρτας δεν έχει ετήσια συνδρομή, αλλά επιβαρύνεται (στην 5ετή συνήθως) η ανανέωσή της ή έπειτα από απώλεια, φθορά ή κλοπή με μέσο κόστος 5-6 ευρώ περίπου ανάλογα με την τράπεζα.

6. Η πάγια εντολή, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα ενός χρηματικού ποσού από λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι συνήθως χαμηλό της τάξης των 0,50 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι και υψηλότερο.

7. Η άμεση χρέωση, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων με εξουσιοδότηση τρίτου από τον κάτοχο του λογαριασμού.

8. Η μεταφορά πίστωσης SEPA. Πρόκειται για τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό του πελάτη σε λογαριασμό τρίτου και το κόστος ποικίλλει ανάλογα με το ύψος του μεταφερόμενου ποσού και τον τρόπο εκτέλεσης της συναλλαγής, δηλαδή αν γίνεται σε πραγματικό χρόνο ή όχι ή αν γίνεται από κατάστημα ή μέσω web.

9. Η πληρωμή οφειλών και λογαριασμών, όπως οφειλές στη φορολογική αρχή, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας κ.λπ. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν για τον κάτοχο του λογαριασμού (π.χ. πληρωμές προς ΑΑΔΕ) ή με κόστος 0,50 ευρώ όταν πρόκειται π.χ. για πληρωμή ασφαλίστρων και εφόσον γίνονται μέσω internet και mobile banking. Η χρήση του ΑΤΜ χρεώνεται έως 1 ευρώ, ενώ έως και 3 ευρώ μπορεί να φτάσει το κόστος εφόσον η πληρωμή γίνει σε τραπεζικό κατάστημα.

Πηγή: moneyreview.gr