ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 83,7% οι κενές θέσεις εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2023

Αύξηση κατά 83,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 (30.497 και 16.603 αντίστοιχα) παρουσιάζει ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το α΄ τρίμηνο 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την  αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021, είχε παρατηρηθεί 148,4%.

Τεχνολογία: 1 στις 2 εταιρείες θέλει να προσλάβει εργαζόμενους

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του αριθμού των Κενών Θέσεων  Εργασίας από το A΄ τρίμηνο του 2009 έως το Α΄ τρίμηνο του 2023.

Επίσης, στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε  τρίμηνο της περιόδου 2009-2023, ενώ στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η  ετήσια μεταβολή του Α΄ τριμήνου για την ίδια περίοδο.

Πηγή: ot.gr