Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα αναδρομικά του 2021

Οδηγός με σημεία SOS για μισθούς- συντάξεις – Συνταξιούχοι και μισθωτοί μπορούν να υποβάλουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις, χωρίς να χρεωθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πύλη myAADE, στο σύστημα TAXISnet, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2022 και αφορούν το φορολογικό έτος 2021 έχουν από χθες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Εδώ και ένα μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές εφαρμογές για όσους οφείλουν να δηλώσουν αναδρομικά ποσά, τα οποία εισέπραξαν πέρυσι και αφορούν την περίοδο 2015-2020. Ομως δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για ποσά που εισπράχθηκαν το 2022 και αφορούσαν αναδρομικά του 2021. Η εφαρμογή άνοιξε και πλεον, συνταξιούχοι και μισθωτοί μπορούν να υποβάλουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις, χωρίς να χρεωθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης για τα αναδρομικά αυτά.
Αναλυτικά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν πέρυσι αναδρομικά ποσά αποδοχών που αφορούν το 2021θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:

  • Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν ως αναδρομικά ποσά μέσα στο 2022 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν. Με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν πρέπει να δηλωθούν και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2022 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο ή υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προ- κύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.). Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στη ΔΟΥ για τα έτη που οι αποδοχές αυτές ανάγονται.
  • Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2022. Π.χ. Gια το φορολογικό έτος 2021 πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα στον φορολογούμενο να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει κάποιον άλλο κωδικό. Αφού λοιπόν εμφανιστούν οι κωδικοί προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά πρέπει να υποβληθεί οριστικά η δήλωση. Αμέσως μετά την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.
  • Η δήλωση των αναδρομικών ποσών μπορεί να υποβληθεί από τώρα μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2023, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024.
  • Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά και θα τα δηλώσουν ή τα δήλωσαν ήδη υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ρυθμίσουν σε 2 έως και 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις τις οφειλές, οι οποίες προέκυψαν από τις εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις. Η τμηματική καταβολή των οφειλών αυτών μπορεί να γίνει με βάση την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013.
  • Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
    Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πρέπει να πραγματοποιείται στη ΔΟΥ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.
  • Δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr