Πώς υπολογίζονται φέτος τα τεκμήρια της Εφορίας

Πότε φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα η προστιθέμενη διαφορά των τεκμηρίων