Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ): Ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου

Στην ψηφιακή καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίησή της προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας αναμένεται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής των ακινήτων του Δημοσίου με στόχο να μετατραπεί σε Δημόσιο Κτηματολόγιο.

Για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας εντός του έτους θα «τρέξουν» τα ακόλουθα έργα:

  • Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων σχεδιάζεται ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας). Ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός τέτοιων ακινήτων αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.
  •  Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για συνεχή καταχώριση των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.ά.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.ά.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.
  • Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών με εξορθολογισμό και εξοικονόμηση δαπανών. Θα διενεργηθούν νέοι διαγωνισμοί στέγασης, καθώς και επαναληπτικοί διαγωνισμοί όσων κατέστησαν άγονοι, με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους Κανονισμούς και απαιτήσεις (ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας κ.λπ.).
  • Ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών.
  • Ελεγχοι για τα ιδρύματα και κληροδοτήματα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και η εκπλήρωση του σκοπού που έχουν αναλάβει, καθώς και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες.
  • Συνέχιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να διασφαλίζεται η προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
  • Επανεξέταση του Κώδικα Απαλλοτριώσεων με γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών και την εναρμόνιση με τις κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας.

Υπουργείο Οικονομικών και Υπερταμείο αναζητούν εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος θα βοηθήσει στον σχεδιασμό μιας «Ολιστικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία», που έχει ως κύριο στόχο τη «μετάβαση της ελληνικής αγοράς ακινήτων από αναδυόμενη σε ώριμη» με βασικούς άξονες την προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.

Ο σύμβουλος θα προβεί σε ανάλυση της αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό και βέβαια την Ελλάδα, σε παρουσίαση στοιχείων της ελληνικής κτηματαγοράς ανά βασικούς τύπους ακινήτων όπως οικιστικά ακίνητα, γραφειακοί χώροι, καταστήματα, αποθηκευτικοί και βιομηχανικοί χώροι, τουριστικά ακίνητα κ.ά., θα «σκανάρει» τα ακίνητα που υπάρχουν στους φορείς που είναι υπό την ΕΕΣΥΠ αλλά και όσα… αναζητούνται.

Θα βοηθήσει στην επιλογή της στρατηγικής σημασίας κατηγοριών ακινήτων προς διαχείριση, στον προσδιορισμό των στόχων και των αναγκαίων πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των κατηγοριών ακινήτων στρατηγικής σημασίας, θα προτείνει σχέδιο προτάσεων για την ανάληψη του συνόλου των στρατηγικών πρωτοβουλιών που θα έχουν εντοπισθεί και αναλυθεί και γενικότερα θα συνδράμει στη χάραξη στρατηγικής για την αξιοποίηση του εγχώριου δημόσιου real estate.

 

 

Πηγή:michanikos.gr