Goldman Sachs: Αυτά είναι τα 8 «σημεία – φωτιά» για επενδυτές και αγορές

Τι υποστηρίζει ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός για τα υψηλά επιτόκια, τις πληθωριστικές πιέσεις και την – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs αύξησε τις προβλέψεις της για το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 3,5% τον Ιούνιο φέτος από 3,25% πριν, ενώ ο κίνδυνος είναι να κινηθούν τα επιτόκια και υψηλότερα. Σε αυτό το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων, η τράπεζα επισημαίνει οκτώ θέματα προς τους επενδυτές:

1. Οι προοπτικές δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη του συνεχίζουν να βελτιώνονται και η ύφεση απομακρύνεται. Οι δείκτες δραστηριότητας PMI του Φεβρουαρίου αυξήθηκαν με ισχυρό ρυθμό, πάνω από τις προβλέψεις, καθοδηγούμενοι κυρίως από την ανάκαμψη της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με τις περαιτέρω μειώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και τα ισχυρά στοιχεία δραστηριότητας από την Κίνα, η Goldman Sachs παραμένει άνετη για την πρόβλεψή της για ανάπτυξη φέτος στην Ευρωζώνη, εκτίμηση που κινείται πάνω από το consensus των οικονομολόγων.

2. Oι αγορές εργασίας στην Ευρωζώνη παραμένουν ανθεκτικότητες. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται κοντά σε αυτό που οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ως τη διαρθρωτικό ανεργία. Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αποκλίσεων στις συνθήκες της αγοράς εργασίας στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες και η τράπεζα αναμένει ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας σε επίπεδο περιοχής θα παραμείνουν ισχυρές τους επόμενους μήνες.

3. Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές παρά τη μεγαλύτερη της αναμενόμενης μείωσης του συνολικού πληθωρισμού από την κορύφωση τον Οκτώβρη πέρυσι. Ο πυρήνας του πληθωρισμού σε επίπεδο Ευρωζώνης αυξήθηκε περαιτέρω σε 5,3% τον Ιανουάριο, αντανακλώντας τη σταθερή αύξηση των τιμών των μη ενεργειακών αγαθών. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο εποχικά προσαρμοσμένος μηνιαίος πυρήνας του πληθωρισμού έχει αρχίσει να υποχωρεί, αν και οι διαδοχικές πιέσεις στις τιμές παραμένουν σημαντικά πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ.

4. Ο πρόσφατος σχολιασμός της ΕΚΤ ήταν ως επί το πλείστον «hawkish». Η Γερμανίδα μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ κ. Schnabel την περασμένη Παρασκευή επανέλαβε ότι τα επιτόκια πολιτικής θα πρέπει να κινηθούν περαιτέρω σε συσταλτικό έδαφος, δεδομένων των εύρωστων αγορών εργασίας, των σταθερών υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων και των περιορισμένων ενδείξεων ότι η μέχρι σήμερα σύσφιξη της πολιτικής της ΕΚΤ έχει περιορίσει σημαντικά τα μέτρα των συνθηκών χρηματοδότησης.

5. Η GS αύξησε την πρόβλεψη της για το τελικό επιτόκιο στο 3,5%, προσθέτοντας μια αύξηση κατά 25 μ.β. τον Ιούνιο, αλλά συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι πιο πιθανό το Διοικητικό Συμβούλιο να μειώσει τον ρυθμό σύσφιξης το Μάιο. Ένας λόγος είναι ότι αναμένει πως ο χαμηλότερος πληθωρισμός, τον οποίο βλέπει να μειώνεται στο 5% περίπου στα μέσα του έτους λόγω της απότομης μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου, θα μεταδοθεί σε ασθενέστερες πιέσεις στον πυρήνα του πληθωρισμού.

6. Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ενσωμάτωσης της επιβάρυνσης από την πολιτική σύσφιξης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ενώ η μετάδοση στο κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη, τα αποθέματα χρηματοδότησης ανακυκλώνονται μόνο σταδιακά και οι όγκοι χρηματοδότησης μόλις αρχίζουν να συρρικνώνονται. Ως αποτέλεσμα, η μετάδοση από τη σύσφιξη της πολιτικής είναι βραδύτερη στη ζώνη του ευρώ από ό,τι στις ΗΠΑ.

7. Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ έχουν επικεντρωθεί στο να πιέσουν για μια πιο περιορισμένη αύξηση στις 25 μ.β. τον Μάιο. Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Lane, Villeroy και Panetta υποστήριξαν την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης χωρίς να αντιταχθούν σε υψηλότερο τελικό επιτόκιο. Ως εκ τούτου, η Goldman Sachs βλέπει έναν πιθανό συμβιβασμό για αύξηση 50 μ.β. το Μάρτιο, δίνοντας πιθανότητα για επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης μετά.

8. Τέλος,  ο κίνδυνος παραμένει προς την κατεύθυνση υψηλότερων επιτοκίων πολιτικής. Μια αύξηση των 50 μ.β. το Μάιο παραμένει πιθανό σενάριο, αν και κατά την άποψή της τράπεζας, είναι πιο πιθανό ο κύκλος σύσφιξης να συνεχιστεί με περισσότερα βήματα των 25 μ.β. μετά τον Ιούνιο, εάν τα στοιχεία παραμείνουν ισχυρά.

 

Πηγή: newmoney.gr