ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

H ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων για  επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αποκλείστηκαν από τον τρίτο και τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής ενημερωτικού email από την ανεξάρτητη Αρχή και στη συνέχεια οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα επανεξετάσουν τα αιτήματα με βάση τα νέα δεδομένα.

Τα σχετικά ενημερωτικά email θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις εντός των επόμενων ημερών από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης και οι φορολογούμνεοι κατά την υποβολή της ένστασης, θα πρέπει να αναγράψουν πληροφορίες, όπως σε ποιο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έκαναν αίτηση, γιατί θεωρούν πως απορρίφθηκε εσφαλμένα η αίτησή τους και να τεκμηριώσουν με δικαιολογητικά την λάθος απόρριψη.

Οι επιχειρήσεις που θα θεωρηθεί πως έχουν δίκαιο, θα είναι οι τελευταίες που θα λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή φθηνού δανεισμού από το κράτος καθώς ο κύκλος των Επιστρεπτέων Προκαταβολών έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το προγραμματισμό της ΑΑΔΕ μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των ενστάσεων θα  αναρτηθούν στο TAXISnet τα ποσά που έχουν δοθεί από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και αυτά που πρέπει να επιστραφούν στο κράτος.

 

Οι δικαιούχοι έχουν τις εξής επιλογές:

– Να αποπληρώσουν  το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις με την καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

– Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

–Να επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020 αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων κύκλων που φτάνει στο 50% να λάβουν «επιταγή» που θα έχει αξία ίση με το 35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις. Με την επιταγή θα μπορούν αποπληρώσουν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να εξοφλήσουν το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022. Ωστόσο το μέτρο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.