Εντός τριών ημερών η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Μια νέα διαδικασία – εξπρές για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), η οποία είναι απαραίτητη για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθιερώνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός τριών ημερών και θα ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της, ενώ καθιερώνονται εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης της βεβαίωσης σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του πιστοποιητικού ΤΑΠ εντός τριών ημερών. Πρόκειται για κίνηση η οποία εκτιμάται πως θα άρει ένα σημαντικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών ακινήτων και θα επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ειδικότερα, νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς προβλέπει πως σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον πωλητή, εκδίδεται εντός τριών ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

 

 

Πηγή:cnn.gr