Αυτόματα θα ελέγχονται τα στοιχεία του Ε3 για την ένταξη επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Με την απόφαση 9935/2022 διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ» το οποίο διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» της ΑΑΔΕ.

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα οποία απαιτούνται για την ένταξή των επιχειρήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 και, ειδικότερα, με σκοπό την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης από τις ως άνω επιχειρήσεις και την παρακολούθηση των έργων, σύμφωνα με τις Πράξεις που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, την οικεία πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και τις προβλέψεις του ν. 4314/2014.

Με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, ειδικότερα, ο αριθμός και το είδος της δήλωσης (αρχική, τροποποιητική κ.λπ.), η ημερομηνία υποβολής, η διαχειριστική περίοδος στην οποία αφορά η δήλωση, ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (κωδ. πεδίου 022 Ε3) και το σύνολο των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση (κωδ. πεδίου 500 Ε3). Τα στοιχεία αντλούνται βάσει του ΑΦΜ της συγκεκριμένης επιχείρησης και του οικείου φορολογικού έτους.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr