Εγκύκλιος Συμβολαιογράφων: Υπόστεγα, πέργκολες και λοιπές κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property

Στην 16η Εγκύκλιο της η ΣΕΣΣΕ με θέμα: «Υπόστεγα, πέργκολες και λοιπές πρόχειρες κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property» αναφέρει ότι:

Στην παρ.1 της υπ’ αριθ. Α.1249/09.12.2021 απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’5779) που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής», προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός Α.Π.Α.Α. (ενδεικτικά πέργκολες, υπόστεγα κλπ), η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

Τα παραπάνω, γεωτρήσεις, πέργκολες, υπόστεγα καθώς και οι λοιπές κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του κτίσματος (λ.χ. βρύσες, δεν αποτελούν κατά το νόμο αντικείμενο αυτοτελούς φορολόγησης ούτε περιλαμβάνονται στον αντικειμενικό προσδιορισμό του φόρου και συνεπώς δεν δύνανται να περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property.

 

 

Πηγή:michanikos.gr