Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εκμεταλλευτές και οδηγούς ΤΑΞΙ

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για εκμεταλλευτές και οδηγούς ΤΑΞΙ.

Ως προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται η 15η Απριλίου 2022.

Σχετικά μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση Υ.Α. 45053 ΕΞ 2022: Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί

 

Πηγή:forin.gr