Ξεκίνησε το ΑΝΑΣΑ 2 – Ενισχύονται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

Άνοιξε χθες το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€. Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

  • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31/12/2020, το ποσό ορίζεται σε 2.000€ ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020, και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.
  • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:                                                           
Μείωση τζίρου
από 20% και έως 40% 2.000€
άνω του 40% και έως 60% 3.500€
άνω του 60% και έως 80% 5.000 €
άνω του 80% 7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό 2.000€.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και τις προϋποθέσεις λήψης της χρηματοδότησης απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας.

Αρμόδια Συνεργάτης:

Μήτσου Ειρήνη

2421313990

Eirini.mitsou@brain.com.gr

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας