Τα πρόστιμα για μη δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Με  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθορίζονται τα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για την μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως “σημαντική” και το πρόστιμο ανέρχεται σε 600 ευρώ για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο.

Για μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως “πολύ υψηλή” και το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: ergasiaka-gr.net