Υπηρεσίες

Οργάνωση και επιμέλεια Tμήματος μισθοδοσίας και Aσφαλιστικών Tαμείων Εργοδοτών & Εργαζομένων

  • Αναλαμβάνουμε επιμέλεια και οργάνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων στην επιχείρηση, ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων – υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  στην επιθεώρηση εργασίας.
  • Αναλαμβάνουμε εγγραφές, μεταβολές, διακοπές και κάθε είδους συναλλαγή με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΤΑΝΠΥ, ΤΑΠΙΤ, κ.α).
  • Αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών.
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικά – εργασιακά θέματα.