Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα

 

 

Τίθεται από σήμερα, 23.11.2022, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7.12.2022 και ώρα 10.50 π.μ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Σχέδιο νόμου

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης