Προσθήκη νέων ΚΑΔ – Νέα απόφαση ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε η Α.1003/2022 απόφαση της ΑΑΔΕ με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149).”

Με την απόφαση αυτή προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα, καταπολέμησης φθειρών, εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms).

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση, προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστη­ριότητας (Κ.Α.Δ.):

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
70.22.11.06 Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα
86.90.19.15 Υπηρεσίες καταπολέμησης φθειρών
93.19.13.07 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών
93.29.19.10 Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» (escape rooms)

 

 

Πηγή:e-forologia.gr