Πώς θα δίνεται ασφαλιστική ικανότητα σε όσους χρωστούν

Σε ισχύ βρίσκεται το νέο “καθεστώς” ασφαλιστικής ικανότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές στα ταμεία, μετά την προχθεσινή ψήφιση σχετικής διάταξης.

Το “καθεστώς” αυτό έχει δύο πτυχές:

* Η πρώτη πτυχή αφορά όλους τους επαγγελματίες, με ή χωρίς οφειλές.

Για αυτούς παρατάθηκε αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα -δηλαδή η πρόσβαση στη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- έως τις 31 Μαΐου 2022.

Επισημαίνεται πως ήδη ισχύει παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για όσους είχαν ασφαλιστική ικανότητα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

* Η δεύτερη πτυχή του “καθεστώτος” της ασφαλιστικής ικανότητας αφορά τους οφειλέτες, οι οποίοι δεν εξοφλήσουν εφάπαξ ή ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές οφειλές τους.

Αυτοί μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ μόνο τις εισφορές υγείας (υπέρ ΕΟΠΥΥ) για το έτος 2021 να έχουν ασφαλιστική ικανότητα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο 12πλάσιο της μηνιαίας ασφαλιστικής κατηγορίας για παροχές σε είδος και σε χρήμα, την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.Μ΄άλλα λόγια, θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 660 ευρώ ή 792 ευρώ (ανάλογα αν έχουν επιλέξει την 1η κατηγορία ή 2η-6η κατηγορία εισφορών για το 2021).

Η δυνατότητα αυτή δίδεται καταρχάς έως τις 28 Μαΐου 2022, προκειμένου όσοι ανταποκριθούν σε αυτή τη δυνατότητα την οποία τους παρέχει ο e-ΕΦΚΑ να έχουν ασφαλιστική ικανότητα για σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023.

Ωστόσο, αρμόδια στελέχη των ταμείων αναφέρoυν στο Capital.gr πως και μετά τις 31 Μαϊου 2022 θα μπορούν οι οφειλέτες χωρίς ρυθμισμένες οφειλές να επωφεληθούν αυτής της δυνατότητας, δηλαδή θα μπορούν πχ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο του 2022 να πληρώσουν όλες τις εισφορές του 2021 και έτσι να έχουν δημόσια ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η περίθαλψη αυτή θα ισχύει και πάλι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Δηλαδή, πχ αν ένας οφειλέτης εκτός ρυθμίσεων, πληρώσει τις εισφορές υγείας του 2021 στις 30 Ιουνίου 2022, δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα έως τις 30 Ιουνίου του 2023. Θα έχει ασφαλιστική ικανότητα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Η σχετική πληρωμή να γίνει αποκλειστικά εντός του 2022, δηλαδή έως τέλη Δεκεμβρίου 2022 και όχι αργότερα.

Από τον e-ΕΦΚΑ έχει τονισθεί πως η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατ’εξαίρεση και για μια μόνο φορά καθώς από την 1η Μαρτίου 2023 θα εφαρμοστεί το καθεστώς που ίσχυε πάντοτε και που προβλέπει την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς δεν οφείλουν ή σε εκείνους που έχουν ρυθμισμένες οφειλές.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών”

Σε λειτουργία τέθηκε επίσης χθες από τον ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών” όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που για οποιονδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν εγκαίρως ασφαλιστική ικανότητα να μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και να τους αποδίδεται άμεσα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και η είσοδος σε αυτή πραγματοποιείται με χρήση κωδικών TAXISNET και καταχώριση του ΑΜΚΑ.

 

 

Πηγή:capital.gr