Πως αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ βεβαιώσεις για προμερίσματα ΑΕ και προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός του 2020

Μια νέα ερώτηση/απάντηση προστέθηκε στις ερωτήσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τις βεβαιώσεις από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 10:

Αποστέλλονται τα προμερίσματα ΑΕ και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός του 2020;

Απάντηση:

Οι υπόχρεοι που κατέβαλαν εντός του 2020 προμερίσματα ΑΕ ή προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ και τα έχουν στείλει με δηλώσεις απόδοσης φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με την Α.1100/2019 το 2020, δεν υποχρεούνται σε ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων μερισμάτων φορολογικού έτους 2021 (Α.1275/2021).

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr