Περιθώριο 31 ημερών για 2 κινήσεις εξουδετέρωσης των τεκμηρίων

Οι κρίσιμες ημερομηνίες και οι διαδικασίες για τα δάνεια, τις δωρεές και τις γονικές παροχές

Προθεσμία 31 ημερών έχουν εκατομμύρια φορολογούμενοι για να καλύψουν με δύο κινήσεις τα τεκμήρια του 2022, εφόσον τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τις τεκμαρτές τους δαπάνες.

Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και οπωσδήποτε εντός του 2022, προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη «καυτού» εκκαθαριστικού σημειώματος το 2023.

Πέρυσι, έπεσαν στην παγίδα των τεκμηρίων 2.032.887 φορολογούμενοι, υπόχρεοι και σύζυγοι, στους οποίους καταλογίστηκε επιπλέον εισόδημα ύψους 6,35 δισ. ευρώ και πλήρωσαν αυξημένο φόρο εισοδήματος, σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημά τους.

Ποια είναι τα τεκμήρια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αντικειμενικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου είναι οι ακόλουθες:

 • Το ποσό που καταβλήθηκε το 2022 για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.
 • Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες, καθώς και ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες των βοηθητικών χώρων αυτών καθώς και των ιδιόκτητων ή μισθωμένων αυτοτελών ή δωρεάν παραχωρούμενων βοηθητικών χώρων,
 • Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτής χρήσης και αυτοκινήτων τύπου JEEP,
 • Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,
 • Δαπάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων, κλπ.,
 • Δαπάνες σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης,
 • Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων,
 • Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές).

Στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες προστίθεται και ένα ποσόν ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Οι δύο κινήσεις εξουδετέρωσης

Για την αποφυγή των τεκμηρίων, οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν σε δύο απόλυτα νόμιμες κινήσεις, εντός του 2022.

1. Η λήψη δανείου εντός του 2022 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου.

Αν πρόκειται για αγορά περιουσιακού στοιχείου, π.χ. αυτοκινήτου, θα πρέπει να έχει ληφθεί, βάσει ημερομηνίας, πριν την αγορά του. 

Αν πρόκειται για δάνειο που συνάφθηκε με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού για κάλυψη τεκμηρίων θα πρέπει να συντρέχουν, και μάλιστα αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το δάνειο να είναι πραγματικό.
 • Ο σκοπός του δανείου να έχει άμεση σχέση με το προς κάλυψη τεκμήριο.
 • Το έγγραφο να φέρει βέβαιη χρονολογία θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
 • Το δάνειο να έχει ληφθεί πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
2. Η λήψη δωρεών και γονικών παροχών εντός του 2022.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2022.

Μέχρι και πέρυσι, επιβάλλονταν φόρος δωρεάς στα χρηματικά ποσά ύψους 10% μεταξύ στενών συγγενών, ενώ, μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ, η κάλυψη των τεκμηρίων γίνεται «αφορολόγητα».

Ωστόσο, η δήλωση στην Εφορία των δωρεών ή γονικών παροχών χρηματικών ποσών θα πρέπει να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2022, για να ισχύει για την κάλυψη των τεκμηρίων του τρέχοντος έτους, που θα φορολογηθούν το 2023.

Πηγή : sofokleousin.gr