ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Στις 30 Μαρτίου 2022 δημοσιεύεται η προκήρυξη του ΑΝΑΣΑ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση έως 7.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του τζίρου. Το πρόγραμμα αρχίζει άμεσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας προθεσμία ενός μήνα για την  υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, χωρίς δυνατότητα παράτασης και δίνει για δεύτερη φορά ανάσα ρευστότητας σε νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοιού.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ:

Η Δράση αφορά την ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020. Θα πρέπει να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και να έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. Επιπλέον, απαραίτητο είναι να διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που πρόκειται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα. Επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι».

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

  • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα),
  • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
  • οι εξωχώριες επιχειρήσεις.
  • καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
  • επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΑ ΙΙ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

EMAIL: [email protected]

Τηλέφωνα: 2421313967, 2421313990

Επικοινωνήστε μαζί μας