Φορολογικοί έλεγχοι oniline από το 2023

Με laptop και tablets εξοπλίζονται οι εφοριακοί προκειμένου να ξεκινήσουν τους ηλεκτρονικούς επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με laptop και tablets εξοπλίζονται οι εφοριακοί προκειμένου να ξεκινήσουν τους ηλεκτρονικούς επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις από τις αρχές του 2023.