ΕΡΓΑΝΗ: Τροποποίηση ωραρίου για οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και ΚΤΕΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

14/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ, ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 561/2006 (διαθέτουν ταχογράφο).

Από την Τετάρτη 14-12-2022, οι ανωτέρω εργοδότες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών, δύνανται να καταχωρούν και στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις αλλαγές και τροποποιήσεις της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4808/2021.

Ειδικώς, κατά την πρώτη εβδομάδα καταχώρησης, από 14-12-2022 έως και 21-12-2022, θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης αλλαγών και τροποποιήσεων της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για όλους τους ανωτέρω εργοδότες που είχαν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν στις σχετικές δηλώσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Νέα Διαδικασία: «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα – Οδηγοί» με τα ίδια χαρακτηριστικά με την διαδικασία, “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα” με τις παρακάτω εξής διαφορές:

Μέρες Προθεσμίας: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας και Κωδικός Web Service «WTODailyD»

Τα αντίστοιχα XSD και τα συνοδευτικά αρχεία διατίθενται στην αρχική σελίδα του Παραγωγικού και Δοκιμαστικού Περιβάλλοντος με τα ίδια χαρακτηριστικά με την διαδικασία Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο.

Πηγή: taxheaven.gr