ΕΦΚΑ:ΑΛΛΑΓΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς και οι αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2022.

Η δυνατότητα αλλαγής – διόρθωσης ασφαλιστικής κατηγορίας δίνεται μέχρι την 31η/01/2022 και εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει καμία αλλαγή ή διόρθωση της επιλεγμένης ασφαλιστικής κατηγορίας, θα συνεχίσει να ισχύει η επιλογή  του προηγούμενου έτους.

Διαδικασία:

Στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) υπάρχει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias) μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2022 (Ενότητα Ασφαλισμένοι→ Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022).

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος

Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη δήλωση για το έτος 2022 δεν περιλαμβάνεται η δήλωση παράλληλης έμμισθης απασχόλησης, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται από ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία. Για την πρόσβαση στην εν λόγω Υπηρεσία ο χρήστης εισέρχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»→ Εισφορές Μη Μισθωτών→ «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης»→ «Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».

Τι να προσέξετε στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
  1. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, 31/01/2022. Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει την επιλογή του.
  2. Σε περίπτωση που δεν γίνει επιλογή, ο ασφαλισμένος παραμένει στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ή έχει ενταχθεί το προηγούμενο έτος.
  3. Εάν χάσετε την προθεσμία, μπορείτε να αλλάξετε – επιλέξετε διαφορετική κατηγορία οποτεδήποτε εντός του έτους, με ισχύ ωστόσο για το επόμενο έτος.
  4. Ακόμη και να έχετε κάνει εσφαλμένη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες στη σύνταξη, αφού σε περίπτωση 37ετούς ασφάλισης θα αποτελεί το 1/37 του υπολογισμού αυτής και, φυσικά, μπορεί να διορθωθεί με την επιλογή του επόμενου έτους.
  5. Η αλλαγή – επιλογή πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί μετά την οριστικοποίησή της, οι εισφορές καθίστανται υποχρεωτικές για όλο το 2022 και ο ασφαλισμένος πρέπει να τις πληρώσει, αλλιώς βεβαιώνονται και έχουν προσαυξήσεις.
  6. Για τους ασφαλισμένους που εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση, πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και για την επικουρική ασφάλιση και για την πρόνοια (εφάπαξ), ενώ ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει διαφορετικές επιλογές κατηγορίας για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση. Π.χ.: Επιλογή 2ης κατηγορίας για κύρια ασφάλιση και υγεία και επιλογή 1ης κατηγορίας για επικουρική ασφάλιση και 3ης κατηγορίας για πρόνοια.
  7. Για τους νέους ασφαλισμένους, συνιστούμε -προς αποφυγή λαθών- την επιλογή της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας και της υπο-κατώτατης (ειδικής) ασφαλιστικής κατηγορίας των 136 ευρώ (πρώτης πενταετίας).
  8. Γενικός Κανόνας: Νέοι ασφαλισμένοι είναι προτιμότερο να επιλέξουν τις πιο χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ ασφαλισμένοι με πολλά έτη ασφάλισης προτείνεται να επιλέξουν μεσαίες και άνω ασφαλιστικές κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά -βάσει των σχετικών διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020-οι Μη Μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής τους σύνταξης.