ΕΕΤ: Διαδικασία υλοποίησης προγράμματος επιδότησης δόσης ευάλωτων δανειοληπτών (Γέφυρα ΙΙΙ)

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος επιδότησης της δόσης των ευάλωτων δανειοληπτών (Γέφυρα ΙΙΙ)

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Την 15η Δεκεμβρίου 2022 τα πιστωτικά ιδρύματα – μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξέδωσαν δελτίο τύπου, ότι προτίθενται, οικειοθελώς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να επιδοτήσουν για 12 μήνες τις δόσεις των ευάλωτων δανειοληπτών, σε ποσοστό 50% την αύξηση των μηνιαίων δόσεων. Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε η με αριθμό 60269 ΕΞ 2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2601/21.04.2023) που καθόρισε τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δικαιούχων του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να ζητήσουν την έκδοση βεβαίωσης «οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη», επιλέγοντας ως αιτία έκδοσης το πρόγραμμα επιδότησης δόσης λόγω αύξησης των επιτοκίων.

Ακολούθως, και μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης, οι οφειλέτες εισέρχονται στην πλατφόρμα του Γέφυρα 3 για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Τυχόν ερωτήματα των δικαιούχων για το πρόγραμμα υποβάλλονται μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ερωτήματα των δανειοληπτών, που αφορούν στους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Τράπεζες, ή Εταιρείες διαχείρισης), θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα συνεργασίας των δικαιούχων.

Πηγή: taxheaven.gr