Ε9 – Η εφορία δεν συγχωρεί τα λάθη απροσεξίας

Η εφορία όχι μόνο δεν συγχωρεί τα λάθη που γίνονται κατά την συμπλήρωση του εντύπου του Ε9, αλλά τιμωρεί βαριά εκείνους που δεν έκαναν από πρόθεση τα λάθη αυτά αλλά από απροσεξία.

Από το 2014 και εφεξής οι μηχανογραφικές εφαρμογές είναι προγραμματισμένες να αυξάνουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε κάθε περίπτωση που τα επί μέρους στοιχεία που καταχωρούνται στο Ε9 έχουν και το παραμικρό λάθος.

Ειδικότερα:

1. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή στα εμπράγματα δικαιώματα:

Το έτος γέννησης του επικαρπωτή, σύμφωνα με τον νόμο, καθορίζει τον ΕΝΦΙΑ του επικαρπωτή αλλά και του ψιλού κυρίου. Πρέπει όμως να γράφεται σωστά στο Ε9 και από τους δύο με τετραψήφιο αριθμό. Π.χ. έτος γέννησης επικαρπωτή 1950. Πρέπει να γράφεται «1950». Εάν γραφεί «50», τότε ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογισθεί ως πλήρης κυριότητα.

Συγκεκριμένα: Σε περίπτωση που δεν γραφεί σωστά στο Ε9 το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), δηλαδή εφόσον το έτος γέννησης του επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο που έκανε αυτήν την παράλειψη και που έχει την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα «μοιραστούν» τον ΕΝΦΙΑ ο ψιλός κύριος και ο επικαρπωτής. Θα επιβαρυνθούν με περισσότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, για την επικαρπία θα γραφεί η σταθερή τιμή 0,80

2. Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται υπόψη από το Σύστημα ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% (!).

3. Ο όροφος: Εάν δεν συμπληρωθεί ο όροφος ακινήτου, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο (!). Και αυξάνει αισθητά ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

4. Γεωγραφική θέση του ακινήτου: Εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων. Εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων

5. Η κατηγορία του ακινήτου για τα κτίσματα που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο: Όταν έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία (!) και χρεώνεται περισσότερος ΕΝΦΙΑ

6. Η πρόσοψη του αγροτεμαχίου: Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των φυσικών και των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική (!) ή επαρχιακή οδό και χρεώνεται περισσότερος ΕΝΦΙΑ

7. Περισσότερες από μία ζώνες σε οικόπεδο: Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

8. Τα οικοδομικά τετράγωνα: Εάν οι χάρτες ΑΠΑΑ, δεν αποτυπώνουν για κάποιες περιοχές τα επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα, αυτά συμπληρώνονται με βάση κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Υ.Γ. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα από το 2014. Η εφορία θα πρέπει να ειδοποιεί τον φορολογούμενο ηλεκτρονικά για τα υπάρχοντα λάθη απροσεξίας στο Ε9 και να τον προτρέπει να τα διορθώνει και να μην προχωρά στις παραπάνω άδικες, αντιδεοντολογικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις των πολιτών. (Ιδιαίτερα τώρα που η τεχνολογία επιτρέπει την άνετη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας).
Κανείς δεν έχει το αλάθητο. Ούτε οι νομοθετούντες.

 

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr