Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5073/2023 με τίτλο “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις:

 • για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων (άρθρα 15 – 20)
 • για τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 12)
 • για τα πρόστιμα για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA (άρθρο 8)
 • για την αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής (άρθρο 3)
 • για τις κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου (άρθρο 6)
 • για τη χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος (άρθρο 14)
 • για τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (άρθρα 27 – 29)
 • για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (άρθρο 30)
 • για την έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων (άρθρο 31)
 • για τη μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (άρθρο 49)
 • για τη μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών (άρθρο 50)

Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις που περιέχονταν στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση για τους συντελεστές Φ.Π.Α. και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών  (άρθρα 53 και επόμενα).

Παρατίθεται ακολούθως ο νόμος, όπως δημοσιεύτηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Πηγή: forin.gr