Τα νέα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη φοροδιαφυγή

Εμπλουτίζεται το “οπλοστάσιο” της φορολογικής διοίκησης κατά της φοροδιαφυγής, ώστε  να υπάρξουν πόροι για τη χρηματοδότηση νέων μειώσεων φόρων, όπως η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ οι οποίοι εξαγγέλθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο.

Στην πρώτη γραμμή της νέας προσπάθειας βρίσκεται η περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Από το 2021 έχει δοθεί κίνητρο για δήλωση δαπανών από 19 κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, με αντάλλαγμα την μείωση του 20% των δαπανών έως και 5000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα. Ένα μέτρο που θα οδηγούσε σε μείωση φόρου έως και 2200 ευρώ.

Εκ τους αποτελέσματος, το μέτρο δεν είχε σοβαρά αποτελέσματα, καθώς στην πράξη η έκπτωση που φόρου ένα χρόνο αργότερα έχει να ανταγωνιστεί την άμεση έκπτωση που έκανε ο εκάστοτε ελεύθερος επαγγελματίας, στο ύψος του ΦΠΑ ή και λίγο μεγαλύτερη, αν η πληρωμή του γίνονταν χωρίς απόδειξη. Το νέο οικονομικό επιτελείο θα συνεχίσει την προσπάθεια που γινόταν μέχρι και τις αρχές τους χρόνου, ώστε τα κίνητρα να γίνουν πιο ελκυστικά και να αποτρέπουν τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη.

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θεωρείται η βασική αιτία για την μείωση του κενού ΦΠΑ κατά 3,7% το 2022. Για το λόγο αυτό, θα παραμείνει στην ατζέντα και του ΥΠΟΙΚ αλλά και της ΑΑΔΕ ως ένα θέμα που θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή επεξεργασία, με στόχο τη μείωση όσο είναι δυνατόν των συναλλαγών με μετρητά χωρίς νόμιμη απόδειξη.

Την ίδια ώρα βέβαια, η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS διαπιστώθηκε στο παρά πέντε της εφαρμογής της στο τέλος Ιουνίου ότι πάσχει από τεχνικά προβλήματα και μάλλον θα αναβληθεί για το 2024.

Έλεγχοι στις δαπάνες

Προς το παρόν η φορολογική διοίκηση και η ΑΑΔΕ επικεντρώνονται σε έναν άλλο κρίσιμο τομέα: Τον έλεγχο φουσκωμένων δαπανών ελευθέρων επαγγελματιών και το προσωπικών εταιριών μέσω των οποίων αποκρύπτεται φορολογική ύλη.

Προς το παρόν, η φορολογική διοίκηση θα βασισθεί στα δηλωθέντα στοιχεία που προκύπτουν από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε περίπτωση που κάποιες μικρές επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν δαπάνες υψηλότερες από τον μέσο όρο, θα είναι υποψήφιες για έλεγχο,

Καλύτερο έλεγχο και αυτοματοποιημένους ελέγχους, θα εγγυηθεί ένας συνδυασμός μέτρων που ξεκινά την αναγνώριση μόνο των δαπανών που δηλώνονται ηλεκτρονικά στο myDATA, ανεξάρτητα αν οι δαπάνες αυτές οδηγούν σε έκπτωση από ΦΠΑ, είτε δηλώνονται για την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το μέτρο θα συμπληρωθεί από την υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με προοπτική να εφαρμοστεί για όσα κράτη μέλη το επιθυμούν, από τον Ιανουάριο του 2024.

Σταδιακά μέχρι και το 2028,θα γίνει υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη. Βοήθεια στην όλη προσπάθεια θα αποτελέσει και η έκδοση ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής το επόμενο διάστημα ώστε να μπορούν να ελέγχονται η διακίνηση εμπορευμάτων.

Πηγή: capital.gr