ΑΑΔΕ: Ψάχνει για αδήλωτα εισοδήματα εντός και εκτός Ελλάδας

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός σχεδιάζει μπαράζ διασταυρώσεων.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από το εξωτερικό τα οποία δεν εμφανίζουν στις φορολογικές δηλώσεις τους, αλλά και επαγγελματίες οι οποίοι ενώ έχουν δραστηριότητα υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ κρύβοντας έτσι τα έσοδα τους από την Εφορία.

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός σχεδιάζει μπαράζ διασταυρώσεων με στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα συστήματά της, άλλους φορείς αλλά και από περισσότερες από 100 χώρες στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν με αδήλωτα εισοδήματα θα κληθούν από την Εφορία να τα δηλώσουν υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώσουν τους φόρους και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Σε όσους δεν συμμορφωθούν οι φορολογικές αρχές θα ράψουν «κουστούμι» με φόρους και πρόστιμα. Συγκεκριμένα θα προσδιορίσουν το φόρο στα αδήλωτα εισοδήματα κατ΄εκτίμηση, δηλαδή με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλουν τα «ραβασάκια» στους φορολογούμενους.

Από τις διασταυρώσεις που «έτρεξε» το 2022 η ΑΑΔΕ αποκαλύφθηκαν εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Διασταύρωση των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1) για μισθούς, συντάξεις, διοικητικές αμοιβές και εισόδημα από Ακίνητα, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

Για το 2017 από 131.828 ενεργούς ΑΦΜ, διασταυρώθηκαν οι 117.092, δηλαδή το ποσοστό ταυτοποίησης ανήλθε σε 89%. Μετά την πραγματοποίηση σχετικών επικοινωνιακών δράσεων συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 υποβλήθηκαν 4.109 φορολογικές δηλώσεις, με τα βεβαιωθέντα ποσά φόρου να ανέρχονται σε 7,1 εκατ. ευρώ.

Διασταύρωση των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για τόκους και μερίσματα αλλοδαπής με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

Για το 2016 από 8.252 εγγραφές, διασταυρώθηκαν οι 1.668, δηλαδή το ποσοστό ταυτοποίησης ανήλθε σε 20%. Μετά την πραγματοποίηση σχετικών επικοινωνιακών δράσεων συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 υποβλήθηκαν 302 φορολογικές δηλώσεις, με τα βεβαιωθέντα ποσά φόρου να ανέρχονται σε 258.000 ευρώ.
Διασταύρωση των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (CRS/DAC2) για τόκους φυσικών προσώπων αλλοδαπής με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

Για το 2016 από 27.508 ταυτοποιημένες εγγραφές, διασταυρώθηκαν οι 6.275, δηλαδή το ποσοστό ταυτοποίησης ανήλθε σε 23%. Μετά την πραγματοποίηση σχετικών επικοινωνιακών δράσεων συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 υποβλήθηκαν 265 φορολογικές δηλώσεις, με τα βεβαιωθέντα ποσά φόρου να ανέρχονται σε 79 χιλ. ευρώ.
Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν δραστηριότητα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021 (περίοδος θέρους 2021).

Μετά την απαιτούμενη επεξεργασία των αρχείων (διασταύρωση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και δεδομένων που λαμβάνονται από τον ΕΦΚΑ) και μετά την εφαρμογή αφαιρετικών κριτηρίων, εντοπίστηκαν 3.254 υπόχρεοι προς συμμόρφωση. Μετά την πραγματοποίηση σχετικών επικοινωνιακών δράσεων συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων ΦΠΑ συμμορφώθηκαν 1.251 υπόχρεοι (ποσοστό συμμόρφωσης 38%) με συνολικό ποσό δηλωθέντων φορολογητέων εκροών 324 εκατ. ευρώ και συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου 9 εκατ. ευρώ.

Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές (αναδρομικές αποδοχές):

Για το φορολογικό έτος 2016 έγιναν επικοινωνιακές δράσεις (αποστολή σχετικών μηνυμάτων στις ηλεκτρονικές θυρίδες στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet, τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και αποστολή ταχυδρομικών επιστολών) σε 6.730 φορολογούμενους με αναδρομικές αποδοχές, με αποτέλεσμα την υποβολή 4.264 τροποποιητικών ή/και αρχικών δηλώσεων ΦΕΦΠ διαφόρων ετών και την βεβαίωση φόρου 2 εκατ. ευρώ.

Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων):

Για το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες με 2.627 φορολογούμενους, με αποτέλεσμα την υποβολή 681 τροποποιητικών ή/και αρχικών δηλώσεων ΦΕΦΠ, λόγω τρεχουσών αποδοχών, διαφόρων ετών, και την βεβαίωση φόρου 310 χιλ. ευρώ.

Πηγή: businessnews.gr