Μητρώο Ακινήτων και για ενοικιαστές δημιουργεί η ΑΑΔΕ!

Στόχος ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των εισοδημάτων από ενοίκια ακινήτων τα οποία εκτιμούν στο ΥΠΟΙΚ ότι δεν δηλώνονται στο σύνολό τους

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνουν (ξανά) τα ακίνητα που κατέχουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και οι ενοικιαστές δρομολογεί η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μια ακόμη ηλεκτρονική εφαρμογή που αφορά στην καταγραφή των ακινήτων και τα ερωτήματα που προκαλούνται είναι αφενός γιατί χρειάζονται τόσες πολλές εφαρμογές, πλην εκείνης του Taxisnet, αλλά και τα κενά που διαπιστώνει, με το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι το «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» στο οποίο θα περιέχονται:

  • Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων, τα οποία θα μεταφερθούν, χωρίς την παρέμβαση των φορολογουμένων. Οι κάτοχοι των ακινήτων θα ελέγξουν και αν υπάρχουν διαφορές θα τις διορθώσουν, χωρίς πρόστιμα.
  • Τα στοιχεία για τις ενοικιάσεις ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν από το αρχείο του Taxisnet, που τροφοδοτείται από τις δηλώσεις Ε2.
  • Τα στοιχεία των ακινήτων που είναι νοικιασμένα.
  • Οι ενοικιαστές από την πλευρά τους, θα υποχρεωθούν να δηλώνουν στη νέα ειδική εφαρμογή, τα ακίνητα που ενοικιάζουν και τα ποσά που πληρώνουν.

Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει άμεσα τα ακίνητα που δηλώνονται ως εκμισθούμενα καθώς και τα ποσά των ενοικίων που εισπράττονται και δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης το Μητρώο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Συγχρόνως, το Μητρώο θα διασυνδεθεί:

  • Με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την Α.Α.Δ.Ε. στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών τους δηλώσεων, οι δε δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται και αυτές στα δικά τους έντυπα Ε1 και να μην χρειάζεται ουσιαστικά καμία πρόσθετη ενέργεια συμπλήρωσης στοιχείων τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους ενοικιαστές.
  • Με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο, αλλά και να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν οι διαφορές και οι διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων.

Το έργο της δημιουργίας του “Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων” και της διασύνδεσής του με το Κτηματολόγιο θα υλοποιηθεί με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: sofokleousin.gr