Voucher για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της», εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

→ Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προγραμμάτων, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω συστήματος επιταγών («voucher») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης, που υλοποιούνται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

→ Καθορίζονται οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και η ακολουθητέα διαδικασία για τη λήψη της επιχορήγησης από την επιλέξιμη επιχείρηση.

→ Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των επιμέρους προγραμμάτων, των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και του χρόνου υλοποίησης κάθε προγράμματος, των αρμόδιων για την υλοποίηση οργάνων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή της ενίσχυσης των προγραμμάτων της μνημονευόμενης δράσης και την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., η δυνατότητα εκπόνησης προγραμμάτων από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μέσω συστήματος επιταγών («voucher») για την απόκτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων, στην οποία υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τόσο οι επιχειρήσεις που επιθυμούν τη χορήγηση της επιταγής («voucher») όσο και οι προμηθευτές των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 5
Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102), και ειδικότερα της Δράσης 16706 – «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3), που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι δυνατή η εκπόνηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συστήματος επιταγών («voucher») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης μέσω συστήματος επιταγών («voucher») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124/36), εφόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί πριν την 1η.1.2022, β) εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352), είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187), γ) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 5, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1407/2013.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, αυτές λαμβάνουν την επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται τα επιμέρους προγράμματα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της ενίσχυσης των προγραμμάτων της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή εν γένει λεπτομέρεια για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr