Την Τετάρτη 21 Δεκέμβριου η καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αθήνα, 16/12/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2022 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθεί σε 66.193 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 26.486.838,87 ευρώ, που αφορά το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2022. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί ->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Πηγή: taxheaven.gr