arogi.gov.gr: Οδηγίες για το πώς γίνεται η αίτηση για τους πλημμυροπαθείς

Η στεγαστική συνδρομή θα είναι έως 10.000 ευρώ, η στήριξη των επιχειρήσεων έως 4.000, ενώ η συνδρομή για κάλυψη πρώτων αναγκών, οικοσκευές και πρώτες εργασίες έως 6.500 ευρώ.

Η στεγαστική συνδρομή θα καλύπτει έως και το 80% ανακατασκευής των κτιριακών υποδομών, ενώ η στήριξη των επιχειρήσεων θα αφορά έως και το 70% της ζημιάς.

Για τους πολίτες θα υπάρχει επιδότηση ενοικίου και επιδότηση συγκατοίκησης. Για τα σπίτια που κρίνονται κίτρινα ή κόκκινα ο πολίτης θα λαμβάνει 300 – 500 ευρώ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί χορήγηση αναστολών για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, για 6 μήνες αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, αναστολή συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις που επλήγησαν και επιδότηση 534 ευρώ για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα οι φορείς αυτοδιοίκησης θα στηριχτούν με 45 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ακόμα θα υπάρξει παράταση καταβολής ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στεγαστικού επιδόματος

Οδηγίες για την αίτηση στο arogi.gov.gr

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης βήμα – βήμα:

  • Στην εισαγωγική σελίδα, επιλέγετε αν θέλετε να κάνετε αίτηση ως ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχείρηση, καθώς να και κάνετε αποδοχή της αίτησης που έχει υποβληθεί για εσάς σε περίπτωση που είστε ενοικιαστής.
  • Επιλέγοντας «Είσοδος» στο πεδίο «Υποβολή Αίτησης», εμφανίζονται τα στοιχεία Μητρώου σας καθώς και τα στοιχεία των Αιτήσεων που έχετε πραγματοποιήσει (Είδος, Αρ. Πρωτ, Ημ/νία Υποβολής, Κατάσταση).
  • Επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης», έχετε την εικόνα της αντίστοιχης Αίτησης. Από το κουμπί «Επιλογές», μπορείτε να περιηγηθείτε στο ιστορικό των Αιτήσεών σας καθώς και προβείτε σε εκτύπωσή τους.

Ανάλογα με το Είδος Αρωγής, εμφανίζονται μέχρι 5 καρτέλες.

Επιλέγοντας την πρώτη, «Στεγαστική συνδρομή», βρίσκετε προ συμπληρωμένα τα στοιχεία των ακινήτων (ΑΤΑΚ, Διεύθυνση, Κατηγορία, Εμπράγματο δικαίωμα, Ποσοστό συνιδιοκτησίας) και καλείστε να συμπληρώσετε την Έκταση Βλάβης και το Είδος Χρήσης (πχ. ιδιοκτησία, μίσθωση). Με βάση αυτά, η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούστε, βάσει των σχετικών Αποφάσεων. Επιπλέον, ανάλογα με την έκταση της βλάβης που δηλώνετε, προκύπτει αυτόματα και η τυχόν απαλλαγή για τα ακίνητα αυτά από τον ΕΝΦΙΑ.

Στη δεύτερη καρτέλα «Απαλλαγές ΕΝΦΙΑ», συμπληρώνετε την έκταση της βλάβης για τα λοιπά ακίνητα σας (βάσει του Ε9) και τα οποία δεν
εμφανίστηκαν στην καρτέλα «Στεγαστική Συνδρομή», Η πλατφόρμα σας ενημερώνει αυτόματα αν δικαιούστε ή όχι απαλλαγή και γι’ αυτά.

Στην τρίτη καρτέλα «Αποζημίωση οικοσκευής», βρίσκετε προ συμπληρωμένα τα ποσά που δικαιούστε, για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιείτε, με βάση την
έκταση της βλάβης που δηλώσατε στην καρτέλα «Στεγαστική συνδρομή».

Για τα ακίνητα που εκμισθώνετε, επιλέγετε τη δήλωση μίσθωσης που έχετε υποβάλει γι’ αυτά στο myAADE (https://www.aade.gr/polites/akinita/diloseis-misthosis-akiniton).

Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει γι’ αυτόν αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα Αρωγή της ΑΑΔΕ, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Στην τέταρτη Καρτέλα, «Ενίσχυση επιχείρησης», επιλέγετε το είδος της επιχείρησης, και ανάλογα εμφανίζεται ο κατάλογος για τη δήλωση της έκτασης
των ζημιών.

Στην τελευταία καρτέλα, «Υποβολή Αίτησης» βλέπετε συγκεντρωτικά την εικόνα των αιτημάτων σας, το συνολικό ποσό πρώτης Αρωγής που δικαιούστε,
καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αποζημίωσης οικοσκευής τυχόν μισθωτών σας.

Υποβάλλοντας την Αίτηση, παράγεται ψηφιακό αρχείο με QR code, το οποίο επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγκυρότητας της Αίτησης, την αποθήκευση
και εκτύπωσή της.

Πριν την οριστική υποβολή της Αίτησής σας:

  • Σε κάθε Καρτέλα, πριν προχωρήσετε στην υποβολή, διαβάστε προσεχτικά τις Οδηγίες συμπλήρωσης. Επίσης, αν το κρίνετε αναγκαίο, για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις Αποφάσεις οι οποίες αφορούν την Αίτησή σας.
  • Για την επιτυχή υποβολή της Αίτησής σας, είναι απαραίτητο σε κάθε μία από τις Καρτέλες, να επιλεγούν τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Συναίνεσης.

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

  1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το τελικό καλυπτόμενο δικαιούμενο ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του ν.4797/2021,κατά περίπτωση, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, την εκτίμηση των ζημιών και τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  2. Σε περίπτωση που το τελικό καλυπτόμενο ποσό της επιχορήγησης του ν.4797/2021 είναι μικρότερο από το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή τότε το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  3. Σε περίπτωση: ψευδούς δήλωσης, που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ΠΝΠ και των σχετικών ΚΥΑ, που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ή για επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή που ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών ή αποζημίωσης οικοσκευής, μετά την εξέταση του φακέλου και τον έλεγχο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  4.  Εφόσον ο αιτών είναι επιχείρηση, το προς επιστροφή υπερβάλλον ή συνολικό ποσό χορηγηθείσας ενίσχυσης, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  5. Για τον σκοπό του συμψηφισμού και του ελέγχου η ΑΑΔΕ διαβιβάζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων και Περιφερειών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Δείτε εδώ πώς θα γίνει η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση πρώτης αρωγής μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr

Πηγή: reader.gr