Στο στόχαστρο της ΕΕ τα κρυπτονομίσματα – Υιοθετεί αυστηρή νομοθεσία και ελέγχους

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για τη δημιουργία ελεγκτικού και κανονιστικού πλαισίου για τα crypto

Νέους κανόνες ελέγχου και νομοθετικής ρύθμισης της αγοράς των κρυπτονομισμάτων προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη σημερινή έγκριση του σχετικού σχεδίου από το Ευρωκοινοβούλιο. Η ιχνηλάτηση των ενεργειών με χρήση κρυπτοστοιχείων με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τις παραδοσιακές μεταφορές χρημάτων βρίσκεται στην προμετωπίδα του ρυθμιστικού πλαίσιου λειτουργίας και συναλλαγών των crypto.

Το Ευρωκοινοβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για την υιοθέτηση ενός ενιαίο κανονιστικού και ελεγκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα, προκειμένου να μπει… τάξη στην αγορά. Η πρόσφατη κατάρρευση της ψηφιακής πλατφόρμας FTX που προκάλεσε τεράστιες απώλειες σε επενδυτές, επιτάχυναν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Η συζήτηση περί ανάγκης για υιοθέτηση ενιαίων κανόνων είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό, καθώς  τα crypto θεωρούνται ως μέσα ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι υπέρμαχοι της εφαρμογής του ελεγκτικού πλαισίου, το οποίο και έλαβε σήμερα την πρώτη έγκριση, υποστήριζαν στην επιχειρηματολογία τους, ότι ευρέα και άναρχη χρήση των κρυπτοστοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική αστάθεια, χειραγώγηση της αγοράς και οικονομικό έγκλημα.

Τα επόμενα βήματα – Πως διαμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας

Οι νέοι κανόνες ελέγχου και ρύθμισης της αγοράς κρυπτονομισμάτων της ΕΕ ψηφίστηκαν από 529 ευρωβουλευτές. Η νομοθεσία για τα crypto (Μarkets in Cryptoassets) θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο, αφού εγκριθεί επίσημα από τα 27 κράτη-μέλη. Η ευρωπαία Επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Mairead McGuinness ανακοίνωσε ότι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά, με αυτούς που διέπουν τα stablecoins, για παράδειγμα, να εφαρμόζονται από τον Ιούλιο του 2024.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω crypto, το νέο πλαίσιο της ΕΕ προβλέπει τα εξής: η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο για μη συμμορφούμενους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άδεια.

Μόλις εφαρμοστεί, η MiCA θα απαιτεί από κάθε εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την κρυπτογράφηση στην ΕΕ να καταχωρηθεί σε ένα από τα κράτη μέλη, η οποία στη συνέχεια θα της επιτρέπει να λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης συμμορφώνονται με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης επαρκών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης, ώστε να αποφευχθεί.