Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ όσοι δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού!

Η απαλλαγή από τα τεκμήρια, από ελέγχους τραπεζικών καταθέσεων και φόρους αποτελεί πειρασμό για πολλούς Έλληνες