Σε online σύνδεση και με βιντεοσκόπηση οι φορολογικοί έλεγχοι!

Από το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ ανώτατα στελέχη θα παρακολουθούν τους ελέγχους σε ζωντανή μετάδοση

Τη βιντεοσκόπηση των φορολογικών ελέγχων, που θα γίνονται εντός ή εκτός των επιχειρήσεων προβλέπει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου.