Σε ΦΕΚ η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/4-12-2022 το Π.Δ. 80 με τίτλο “Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου”

 

Δείτε το ΦΕΚ: https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_2995.pdf

Πηγή: e-forologia.gr