Ψηφιακό το αρχείο των κληρονομιών!

Από την 1η Αυγούστου 2023 αντικαθίστανται τα χάρτινα αρχεία των Εφοριών με ηλεκτρονικά διευκολύνοντας τις συναλλαγές των πολιτών

Στην ψηφιακή εποχή περνούν και οι υποθέσεις κληρονομιών, καθώς σύντομα το αρχείο τους θα είναι ηλεκτρονικό και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι ταχύτατη.

Πρόκειται για μια μεγάλη τομή της ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να μετατρέψει σε ψηφιακό, το χάρτινο αρχείο των κληρονομιών, ένας τομέας με εξαιρετικές δυσκολίες.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ δημιούργησε μια νέα εφαρμογής, με τίτλο «Καταχώρηση αριθμών (Θ)- ΑΦΜ», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myPROPERTY Δ.Ο.Υ..

Η εφαρμογή αυτή, ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο υποθέσεων φόρου κληρονομίας με χρόνο θανάτου από 1.1.2009 και μετά, το οποίο θα αντικαταστήσει τα μέχρι σήμερα τηρούμενα χειρόγραφα βιβλία και ειδικότερα το ετήσιο ευρετήριο και το βιβλίο κίνησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας.

Προκειμένου να «τροφοδοτηθεί» η εφαρμογή με τα στοιχεία των κληρονομιών, καλούνται όλες οι Εφορίες όπως, έως τις 31 Ιουλίου 2023, να έχουν υποχρεωτικά προβεί στη μεταφορά των στοιχείων των υποθέσεων φόρου κληρονομίας από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, η διαδικασία καταχώρησης-μεταφοράς και τήρησης του ηλεκτρονικού ευρετηρίου καταχώρησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας διενεργείται από την αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς Δ.Ο.Υ, δηλαδή από τη ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του κληρονομουμένου και αν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε στην Ελλάδα από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής. Επίσης:

  • Στο ηλεκτρονικό ευρετήριο μεταφέρονται τα στοιχεία των υποθέσεων φόρου κληρονομίας που προκύπτουν από τα χειρόγραφα βιβλία καταχώρησης και αφορούν υποθέσεις φόρου κληρονομίας με χρόνο θανάτου από 1-1-2009 και μετά.
  • Συστήνεται η μεταφορά των στοιχείων από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο να ξεκινήσει από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί, δηλαδή υποθέσεις με χρόνο θανάτου εντός του έτους 2023 και εν συνεχεία να μεταφέρονται τα στοιχεία των υποθέσεων των προηγούμενων ετών μέχρι και το έτος 2009.
  • Η καταχώρηση- μεταφορά των στοιχείων γίνεται ως εξής: O επιχειρησιακός χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή «myPROPERTY Δ.Ο.Υ.» με τους κωδικούς του και από το μενού πάνω αριστερά επιλέγει την εφαρμογή με τίτλο «Καταχώρηση αριθμών (Θ)- ΑΦΜ».

Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τέσσερις επιλογές και επιλέγεται η πρώτη με τίτλο «Καταχώρηση Στοιχείων».
Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται πίνακας για καταχώρηση με τα εξής επιμέρους πέντε (5) στοιχεία:

  1.  «ΔΟΥ»: Kαταχωρείται η ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η χειρόγραφη δήλωση και στην οποία τηρείται το αντίστοιχο χειρόγραφο ευρετήριο.
  2. «ΕΤΟΣ»: Καταχωρείται το έτος θανάτου.
  3. «Αριθμός Φακέλου»: Καταχωρείται ο αριθμός Θ του αντίστοιχου έτους.
  4. «ΑΦΜ Θανόντα»: Kαταχωρείται ο ΑΦΜ του θανόντα. Με την καταχώριση του ΑΦΜ συμπληρώνονται αυτόματα από το μητρώο του TAXIS και τα υπόλοιπα πέντε (5) στοιχεία του αποβιώσαντος (επώνυμο θανόντα, όνομα θανόντα, πατρώνυμο θανόντα, μητρώνυμο θανόντα και ημερομηνία θανάτου).

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ του αποβιώσαντος στο χειρόγραφο ευρετήριο, καταχωρούνται στην καρτέλα «Αναζήτηση Θανόντα με Ονοματεπώνυμο» τα στοιχεία του αποβιώσαντος (επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) και με βάση αυτά γίνεται η αναζήτηση του ΑΦΜ.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των στοιχείων των παλαιών υποθέσεων φόρου κληρονομίας από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο παύει η τήρηση των χειρόγραφων βιβλίων, δηλαδή του ετήσιου ευρετηρίου και του βιβλίου κίνησης υποθέσεων φόρου κληρονομίας, και κάθε Δ.Ο.Υ. τηρεί το δικό της ηλεκτρονικό ευρετήριο υποθέσεων φόρου κληρονομίας μέσω της εφαρμογής «Καταχώρηση αριθμών (Θ)- ΑΦΜ».

Στο εξής, η αρμόδια ΔΟΥ καταχωρεί μόνο στο ηλεκτρονικό ευρετήριο με βάση την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, κάθε νέα υπόθεση φόρου κληρονομίας, για την οποία υποβάλλεται είτε ψηφιακή είτε χειρόγραφη δήλωση φόρου κληρονομίας, αφού αναζητήσουν στο ψηφιακό ευρετήριο τον τελευταίο καταχωρημένο αριθμό Θ για το συγκεκριμένο έτος, ώστε να καταχωρήσει τον επόμενο. Επίσης, στο ηλεκτρονικό ευρετήριο καταχωρείται κάθε δήλωση φόρου κληρονομίας, έστω και αν αφορά παρελθόντα θάνατο.
Πηγή: sofokleousin.gr