Ψηφιακό πελατολόγιο από το 2024 για εταιρείες και επαγγελματίες

Στη δημιουργία ψηφιακού πελατολογίου θα υποχρεωθούν να προβούν από το νέο έτος συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, εξέλιξη που θα βοηθήσει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και στον καλύτερο έλεγχο από τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ψηφιακό πελατολόγιο θα αφορά κέτερινγκ, κάμπινγκ, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά σχολεία, κλινικές και θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, γιατρούς, δικηγόρους κ.λπ. Ουσιαστικά θα επανέλθουν τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν μέχρι το 2012 όλες οι ανωτέρω επαγγελματικές ομάδες. Ετσι λοιπόν από το νέο έτος θα πρέπει να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον έλεγχο και θα συγκρίνεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, επί της ουσίας το ψηφιακό πελατολόγιο θα είναι ένα λογιστικό πρόγραμμα που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το Τaxis, προκειμένου να μην μπορεί να παραβιαστεί και να αλλοιωθούν τα δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρίζεται ο αριθμός των πελατών κάθε επαγγελματία και θα συγκρίνεται με τον αριθμό των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδονται. Εφόσον διαπιστώνεται ότι σε μια επαγγελματική εγκατάσταση δηλώνεται περιορισμένος αριθμός πελατών, τότε αυτό θα αποτελεί κριτήριο για την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου.

Το ψηφιακό πελατολόγιο σε δεύτερη φάση θα διασυνδεθεί με το MyDATA, με τον έλεγχο να μπορεί να γίνεται και από το γραφείο του ελεγκτή, για να διασταυρώνει εάν και πότε, για παράδειγμα, κάποιος επισκέφθηκε τον γιατρό του.

Εκτός από το ψηφιακό πελατολόγιο έρχονται και ακόμη δύο ψηφιακές εφαρμογές από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σταδιακά θα εφαρμοσθούν η ψηφιακή – ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ειδικότερα:

• Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως γίνεται, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι προαιρετική. Σημειώνεται ότι και σε επίπεδο Ε.Ε. συνιστάται η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής κυρίως στον ΦΠΑ. Στην Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοσθεί από τα μέσα του 2024. Μέχρι τότε, για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

– Η προθεσμία εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου περιορίζεται κατά δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων περιορίζεται στα τρία χρόνια για τον εκδότη του τιμολογίου, ενώ όφελος έχει και ο λήπτης, για τον οποίον ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.

– Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.

– Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.

– Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε 45 ημέρες (από 90 ημέρες).

• Ψηφιακό δελτίο αποστολής. Θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2024. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής και αγροτικά). Το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να γνωρίζει, για παράδειγμα, εάν κάποιος κατασκευαστής έχει παραγγείλει σκυρόδεμα και τον προορισμό του

Πηγή:moneyreview.gr