Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, Ε3 και του εντύπου Ν για τις επιχειρήσεις

Στην προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, του Ε3 και του εντύπου Ν για τις επιχειρήσεις προχωρά άμεσα η ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα που βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myData καθιστούν εφικτό τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα έσοδα και τα έξοδα κάθε επιχείρησης. Ομοίως, θα προχωρήσει και στη προσυμπλήρωση του Ε3 αλλά και του εντύπου Ν. Οι νέοι αυτοματισμοί αναμένεται να διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθώς δεν θα χρειάζεται να δίνονται παρατάσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να γνωρίζει όλα τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Και αυτό καθώς το έσοδο για μία επιχείρηση είναι έξοδο για μία άλλη και αυτόματα εμφανίζεται στα MyData. Mε τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει εισπράξει κάθε μήνα από τις επιχειρήσεις με μικρές αποκλίσεις. Η νέα διαδικασία όμως βάζει τέλος και στις φουσκωμένες δαπάνες που δηλώνουν αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να περιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα. Πλέον, με τα ηλεκτρονικά βιβλία η δυνατότητα αυτή ελαχιστοποιείται, ωστόσο παραμένει η φοροδιαφυγή που συντελείται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η ΑΑΔΕ έχει δείξει ότι μπορεί να βρει σε σημαντικό βαθμό και όσες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις (λαμβάνει στοιχεία από διάφορες πλατφόρμες), ενώ προφανώς ισχυρό όπλο παραμένει και ο τακτικός έλεγχος σε όσες με επιχειρήσεις, βάσει στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή.

Όπως ανέφερε ο κ. Ρένος Καραστάθης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της ΑΑΔΕ (στο 2LAW FORUM ON TAXATION) τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε με κατάλληλους μετασχηματισμούς να μας δώσουν τη δυνατότητα να προϋπολογίσουμε το ποσό του ΦΠΑ που υπόκειται κάθε επιχείρηση. Ετσι, η επιχείρηση θα ξέρει από πριν το ποσό του ΦΠΑ που της αναλογεί και τι μπορεί να λάβει ως επιστροφή, επιταχύνοντας τον χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ. Με την ίδια λογική θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις του Ε3 και το εντύπου Ν, ενώ επόμενος στόχος είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η ανάπτυξη δηλαδή ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης και παρακολούθησης αγαθών, που περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων μεταφοράς.

 

Πηγή: capital.gr