Προσθήκη νέων ΚΑΔ με απόφαση της ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 1167/22-11-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008) της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008 (Β’ 2149) απόφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:

 

Άρθρο 1 Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
74.90.15.01 Υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
85.52.11.03 Υπηρεσίες σχολών πολυπολιτισμικών χορών
86.22.19.36 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας στοματικής και γναθοπροσωπικής

χειρουργικής

86.90.11.01 Υπηρεσίες μαιευτικής
86.90.14.01 Υπηρεσίες διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου
93.19.13.08 Υπηρεσίες οδηγού βουνού

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: e-forologia.gr