Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022

Δείτε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022

Η προκήρυξη :https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/ΤΕΛΙΚΟ ΥΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗ.pdf

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση :https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ_ΚΓ_KAI_ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.docx

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν με ευθύνη των ενδιαφερομένων σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9 MB (οι μορφότυποι των επισυναπτόμενων εγγράφων που υποστηρίζονται είναι: doc, docx, rtf, tif, pdf). Τα επισυναπτόμενα μπορούν να αποστέλλονται και σε συμπιεσμένη μορφή τύπου zip.

 

 

Πηγή:michanikos.gr