Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής καταστάσεων 2023 υπόχρεων προσώπων

Ανακοίνωση pothen.gr – 26/09/2023

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης στις 31/08/2023 για την καταχώριση των καταστάσεων 2023 των υπόχρεων προσώπων, επικαιροποιήθηκε το κείμενο ως εξής:

«Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και παρατείνεται μέχρι τις 06-11-2023.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 20-10-2023.

Προς τούτο, οι Φορείς Υποχρέων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.»

Πηγή: taxheaven.gr