Οικιακά φωτοβολταϊκά: Από το 2023 η μείωση του ΦΠΑ

Στα μέσα της ερχόμενης άνοιξης σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε φωτοβολταϊκά και ηλιακούς θερμοσίφωνες, από το 24% στο 6%

Εντός του 2023 – πιθανώς προς τα μέσα της ερχόμενης άνοιξης – σκοπεύει, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε φωτοβολταϊκά και ηλιακούς θερμοσίφωνες, από το 24% στο 6%. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση προς τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και να προωθηθεί η ενεργειακή αυτονομία των πολιτών, η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει τις …επιταγές της ΕΕ ώστε να κάνει πιο προσιτή για τους καταναλωτές την αυτοπαραγωγή πράσινης ενέργειας.

Τον περασμένο Απρίλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε μια νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να μειωθεί από 24% που είναι σήμερα, στον χαμηλότερο συντελεστή για κάθε κράτος μέλος, δηλαδή για την Ελλάδα στο 6%.  Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες για οικιακή χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οδηγία  (ΕΕ) 2022/542 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά στους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας, οι 27 χώρες μπορούν να μειώσουν τον ΦΠΑ για την παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών θερμοσιφώνων) πάνω και δίπλα σε ιδιωτικές κατοικίες, όπως επίσης σε κατοικίες και άλλα κτίρια δημόσια και μη, τα οποία χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος (π.χ. δημοτικά κτίρια κ.λπ.).

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, θεωρείται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι ηλιακοί συλλέκτες σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η δυνατότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς συνάδει με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης για απανθρακοποίηση και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μέσω της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, προετοιμάζεται παράλληλα  η σταδιακή κατάργηση των περιπτώσεων προνομιακής μεταχείρισης επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων.

Η προώθηση των «φωτοβολταϊκών στις στέγες» είναι άλλωστε επιβεβλημένη, βάσει του εθνικού κλιματικού νόμου, καθώς για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών που θα υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 για ειδικά κτίρια (όσα η κύρια χρήση τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της  επιφάνειας δόμησης δεν είναι η κατοικία), εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., θα υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο  30% τουλάχιστον της κάλυψης.

Αντιστοίχως, στη νέα πολιτική της ΕΕ -όπως αποτυπώνεται στο «RePower EU» που έχει ως στόχο την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα – η στρατηγική για την ηλιακή ενέργεια αποτελεί τον κεντρικό άξονα του ενεργειακού road map έως το 2030.  Έτσι, θα είναι υποχρεωτική από το 2026 η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλα τα καινούργια δημόσια και εμπορικά κτίρια με  εμβαδό  ορόφου άνω των 250 τ.μ., από το 2027 στα υφιστάμενα (δημόσια και εμπορικά άνω των 250 τ.μ.) και από το 2029  στις νέες κατοικίες. Παράλληλα, η Κομισιόν ζητά όλα τα νέα κτίρια να είναι «solar ready», να έχουν δηλαδή προκατασκευασμένες τις υποδομές/υποδοχές για να δεχθούν φωτοβολταϊκά.

Στο μεταξύ, για την προώθηση των οικιακών φωτοβολταϊκών, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «άνοιξε» προσφάτως (βάσει του νόμου 4951/2022) επιπλέον  ηλεκτρικό χώρο, περί τα 2 GW, για την υποδοχή μικρών φωτοβολταϊκών ισχύος ως 10 kWp. Ο νέος αυτός ηλεκτρικός χώρος θα διατεθεί κατά 40% σε οικιακά συστήματα, κατά  30% σε αγροτικά και 30% σε μικρά εμπορικά συστήματα.

Παράλληλα, η Πολιτεία επεξεργάζεται κίνητρα για την ενίσχυση των μικρών συστημάτων που προωθούν την αυτοπαραγωγή ενέργειας καθώς και την ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (με ή χωρίς αποθήκευση).

 

Πηγή: ot.gr