Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που ενεργοποιεί το 2023 η εφορία

Περισσότερες από 80 ψηφιακές εφαρμογές ενεργοποίησε τα τελευταία χρόνια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκολύνοντας τόσο το ελεγκτικό έργο όσο και τους φορολογούμενους καθώς απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες για μεταβιβάσεις γονικές παροχές αλλά και πληθώρα αιτημάτων που πλέον απαντώνται ηλεκτρονικά από τη φορολογική διοίκηση.

Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών την τελευταία διετία αύξησε σημαντικά τα έσοδα του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε και την εισπραξιμότητα των φόρων. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχει περιορισθεί ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών στην επόμενη διετία η ψηφιακή εξυπηρέτηση αναμένεται να έχει φθάσει στο 100%. Στόχος της νέας ψηφιακής εφορίας είναι η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την εφορία για πληρωμές, συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων, η υποβολή δηλώσεων και μεταβιβάσεων ακινήτων, έναρξη, διακοπή και μεταβολή επαγγελματικής δραστηριότητας και έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων. Αν και οι περισσότερες εφαρμογές που καταγράφονται παρακάτω θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν εντός του έτους ωστόσο, η ενεργειακή κρίση όπου απαιτήθηκαν νέες εφαρμογές για τη στήριξη του κυβερνητικού έργου μετέθεσαν την έναρξη εφαρμογής τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό εντός του 2023 ενεργοποιούνται οι εξής εφαρμογές:

• Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών
• Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
• Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive). Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους
• Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας
-Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων
• Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων
• Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου. Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση
• Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών
• Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία
• Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. Έναρξη και μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και διαγραφή Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ.

Μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή που σύντομα αναμένεται να προστεθεί στις υπηρεσίες προς τον πολίτη αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές ακινήτων, αφορά το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μαζικών εκτιμήσεων (CAMA). To σύστημα θα λαμβάνει και θα ενσωματώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και τις τάσεις της αγοράς.. To έργο συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ειδικότερα:

α) δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης

β) δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.).

Το έργο αποτελεί ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.

Πηγή: capital.gr