Οι επαγγελματίες υποχρεωτικά στο IRIS

Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα υποχρεωθούν να δέχονται άμεσες πληρωμές από τους καταναλωτές