Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ

 

Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι]

α. Απογραφική Διαδικασία για Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) από 01.11.2022 έως 30.11.2022.

β. Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022, [προαιρετικά από Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής) της Δήλωσης πριν την 01.12.2022].

γ. Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας – Web API (REST)

δ. Ergani Web API για εργοδότες – Τεκμηρίωση

ε. Εκτέλεση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας

στ. Δοκιμαστικό περιβάλλον-Παραγωγικό περιβάλλον

ζ. Συνοδευτικά αρχεία

θ. Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Ατομικός μέσω SMS

ι. Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

κ. Χρήσιμες Ερωτήσεις –Απαντήσεις

Έκδοση 20.10.2022

Ακολουθεί το σχετικό εγχειρίδιο:

Πηγή : forin.gr