ΟΑΕΔ: Τύποι βεβαιώσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά!

ΟΑΕΔ: Ποιους τύπους βεβαιώσεων μπορώ να εκδώσω και με ποιο τρόπο;
Οι τύποι βεβαιώσεων που μπορείτε να εκδώσετε είναι:
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών
Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας ως 29 ετών
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται:

-Ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, μέσω:
-μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Πηγή:taxvoice.gr